VERZEKERINGEN

Verzekeringen

 

Voor de reis dienen verschillende verzekeringen geregeld te worden.

Er is een onderscheid tussen persoonlijke verzekeringen en autoverzekeringen.

De autoverzekeringen worden collectief afgesloten bij ING/Reaal.

Navolgend wordt een overzicht gegeven van de benodigde verzekeringen.

De genoemde bedragen zijn indicatief. Zodra de aanbieding van de verzekeraar bekend zullen de precieze premiebedragen vermeld worden.

  1. Persoonlijke verzekeringen

 

A1.    Reisverzekering

De reisverzekering dient door de deelnemers zelf verzorgd te worden. U kunt de reisverzekering desgewenst ook aanvragen via de reisorganisatie.
U kunt controleren of uw (doorlopende) verzekeringspolis ook buitenland dekking biedt voor Australië.
Een eigen bank zoals bijv. ING biedt zowel tijdelijke als doorlopende reisverzekeringen aan.

A2.    Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dient door de deelnemers zelf verzorgd te worden.

U kunt controleren of uw (doorlopende)verzekeringspolis ook buitenland dekking biedt voor Australië.

U kunt de annuleringsverzekering desgewenst ook aanvragen via de reisorganisatie.

A.3    Zorgverzekering

De ziektekostenverzekering dient door de deelnemers zelf verzorgd te worden.

U kunt controleren of uw verzekeringspolis ook buitenland dekking biedt voor Australië.

  1. Autoverzekeringen

B.1   Wettelijke aansprakelijkheid (WAM) 

U bent in Australië wettelijk verplicht een WAM-verzekering voor uw auto af te sluiten. De WAM verzekering van ING/Reaal biedt een dekking van 1000.000 euro, voor zowel letselschade als zaakschade en wordt tevoren bij autoriteiten geregeld.

B2.   Casco

Naast WAM verzekering wordt ook een Casco verzekering aangeboden voor Australië. De Casco verzekering biedt dekking voor aanrijdingschade aan de eigen auto (eigen risico 1250 euro) en een dekking voor brand,diefstal,vandalisme.

De premie bedraagt, voor alle auto’s, onafhankelijk van de waarde van de auto, circa.300 euro per auto.

B3.  Repatriëring

In combinatie met de Casco verzekering wordt voor elke auto een repatriëringverzekering afgesloten. Mocht de auto om enigerlei redenen achterblijven in een van de landen in Australie ,dan wordt deze retour gebracht naar uw woonadres in Nederland.

Het verzekerd bedrag is 10.000 euro. De premie is inbegrepen in de cascoverzekering.

B4. Transport

Voor eventuele schade bij het transport van de auto per boot en de handeling in de havens in Australië  wordt een aparte transportverzekering afgesloten.

De premie bedraagt  0,35  % van de taxatiewaarde van de auto.

Voor de taxatiewaarde van de auto, dient u te beschikken over een recent, niet ouder dan 12 maanden, keuringsrapport volgens model van de Volvo Klassieker Vereniging.

Let op; de genoemde premies zijn indicatief. Zodra de definitieve premies bekend zijn dan zullen wij u hierover informeren.

Contact

heeft u vragen of opmerkingen, mail ons!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search